Góp ý       Thời tiết
Giá các loại hạt giống ngô trên thị trường cập nhật ngày 18/04/2024

Giá các loại hạt giống ngô trên thị trường cập nhật ngày 18/04/2024

ý kiến của bạn

Bản tin cập nhật tự động lúc: 10h00

Bảng giá hạt giống ngô tại các cửa hàng vật tư nông nghiệp được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây.

Hạt giống ngôGiá bánThay đổi
Ngô lai NK7328
➥ review
130.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô chuyển gen NK7328Bt/GT
➥ review
195.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai NK6101
➥ review
125.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô chuyển gen NK6101BGT
➥ review
195.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai NK6253
➥ review
135.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai NK6275
➥ review
135.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai NK4300
➥ review
118.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô chuyển gen NK4300Bt/GT
➥ review
188.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô chuyển gen NK66Bt/GT
➥ review
190.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô chuyển gen NK67Bt/GT
➥ review
195.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai DK9979C
➥ review
120.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô chuyển gen DK6919S
➥ review
180.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô chuyển gen DK6818S
➥ review
180.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô chuyển gen DK8282S
➥ review
185.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai CP111
➥ review
135.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai CP511
➥ review
140.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai CP311
➥ review
115.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai CP512
➥ review
135.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai CP811
➥ review
135.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai CP519
➥ review
133.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai CP501S
➥ review
180.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai PAC789
➥ review
133.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai PAC139
➥ review
130.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai PAC339
➥ review
133.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô chuyển gen PAC339S
➥ review
195.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai PAC999
➥ review
133.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô chuyển gen PAC999 super S
➥ review
190.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô lai PAC995
➥ review
130.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô ngọt Min5
➥ review
800.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô ngọt Fruit Corn 141
➥ review
2.000.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô nếp HN68
➥ review
180.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô nếp HN88
➥ review
350.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô nếp HN90
➥ review
150.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô nếp HN92
➥ review
180.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô nếp HN99
➥ review
500.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô nếp HANA 685
➥ review
290.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô nếp đốm tím HANA 608
➥ review
290.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô nếp ADI 602
➥ review
290.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Ngô nếp ADI 668
➥ review
300.000
đồng/kg
0
đồng/kg
Bấm review để xem chi tiết sản phẩm!
Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

 

Chứng nhận tín nhiệm mạng