Góp ý       Thời tiết
Giá các loại thuốc thú y nổi bật trên thị trường cập nhật ngày 18/04/2024

Giá các loại thuốc thú y nổi bật trên thị trường cập nhật ngày 18/04/2024

ý kiến của bạn

Bản tin cập nhật tự động lúc: 12h00

Bảng giá các loại các loại thuốc thú y nổi bật được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây.

Loại thuốcGiá bánThay đổi
Dung dịch tiêm vô trùng Bio-Sone 100ml
➥ review
135.850
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Dung dịch tiêm vô trùng Bio-Sone 20ml
➥ review
28.600
(đồng, 20 ml)
0
(đồng, 20 ml)
Dung dịch tiêm vô trùng Bio-D.O.C 100ml
➥ review
114.400
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Dung dịch tiêm vô trùng Bio-D.O.C 20ml
➥ review
25.415
(đồng, 20 ml)
0
(đồng, 20 ml)
Thuốc bột hòa tan Bio-Cafecol
➥ review
16.660
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc bột pha tiêm Bio-Ceptiofur
➥ review
59.500
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Dung dịch tiêm vô trùng Bio-Cevit
➥ review
22.120
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Hỗn dịch thuốc tiêm Bio-Codexin
➥ review
141.890
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Dung dịch tiêm vô trùng Bio-Dexazin
➥ review
27.370
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc bột hòa tan Bio Enzo-C
➥ review
13.300
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Dung dịch tiêm vô trùng Bio-Fer+B12 20%
➥ review
67.620
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Dung dịch tiêm vô trùng BioFer+B12
➥ review
13.090
(đồng, 20 ml)
0
(đồng, 20 ml)
Dung dịch tiêm vô trùng Bio Genta-Tylosin
➥ review
124.600
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc bột hòa tan Bio Neo-Colistin
➥ review
15.820
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc bột hòa tan Bio-Colistin
➥ review
9.030
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc bột trộn thức ăn Bio-Norxacin
➥ review
108.500
(đồng, 1 kg)
0
(đồng, 1 kg)
Thuốc bột hòa tan Bio-Oxytetracol
➥ review
27.650
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc bột pha tiêm Bio-Penicillin
➥ review
11.970
(đồng, 20 ml)
0
(đồng, 20 ml)
Thuốc bột hòa tan Bio-Tetra 10%
➥ review
15.960
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Dung dịch tiêm vô trùng Bio Flor-Doxy
➥ review
109.200
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Dung dịch tiêm vô trùng Bio-B.comlex-C
➥ review
29.400
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Dung dịch tiêm vô trùng Bio-Dexa
➥ review
31.080
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc bột hòa tan Bio-V003
➥ review
50.400
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Dầu tắm Bio-Shampoo Care
➥ review
44.450
(đồng, 150 ml)
0
(đồng, 150 ml)
Thuốc bột hòa tan Bio-Vitamin C 10%
➥ review
10.920
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Dung dịch tiêm vô trùng Bio-Amox LA
➥ review
33.600
(đồng, 20 ml)
0
(đồng, 20 ml)
Dung dịch tiêm vô trùng Bivermectin 0,25%
➥ review
10.290
(đồng, 20 ml)
0
(đồng, 20 ml)
Thuốc bột hòa tan Bio-Bromhexin W.S.P
➥ review
13.230
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc sát trùng phổ rộng Biodine
➥ review
19.110
(đồng, 60 ml)
0
(đồng, 60 ml)
Thuốc bột trộn thức ăn Bio ADE+Bcomplex Premix
➥ review
8.260
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Dung dịch tiêm vô trùng Bio ADE+Bcomplex
➥ review
67.200
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc tẩy giun Bio-Leva
➥ review
5.810
(đồng, 10 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Thuốc bột hòa tan Bio-Amox+Tylosin
➥ review
33.530
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Thuốc bột hòa tan Bio-C.R.D
➥ review
26.600
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Thức ăn bổ sung Bio-milk for pet
➥ review
31.500
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 10 gr)
Chuyên dùng cho gà đá Mekosal
➥ review
28.000
(đồng, 5 ml)
0
(đồng, 5 ml)
Kháng sinh thế hệ mới NP-Cefogen
➥ review
155.350
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Điện giải Glucose K+C
➥ review
63.700
(đồng, 1 kg)
0
(đồng, 1 kg)
Thuốc bột hòa tàn NP-Coli-Ampi
➥ review
25.935
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc bột uống E-Flox
➥ review
22.100
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc bột hòa tan NP-Neocoli
➥ review
17.225
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Dung dịch dùng ngoài Eco 500
➥ review
21.125
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Dung dịch uống Tonic
➥ review
13.520
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Thuốc bột hòa tan Analgin + C
➥ review
12.220
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Dung dịch uống NP-Belcotin-S
➥ review
4.810
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Dung dịch uống E-250
➥ review
6.760
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Thuốc bột hòa tan Para-C
➥ review
16.900
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Thuốc bột hòa tan Doxy-Floxgen
➥ review
42.250
(đồng, 100 gr)
0
(đồng, 100 gr)
Dung dịch uống E.F.L
➥ review
12.000
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Dung dịch tiêm Floxy
➥ review
114.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Dung dịch tiêm vô trùng Nova-Bromhexin Plus
➥ review
34.500
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Chuyên dùng gà đá Phencosone
➥ review
38.000
(đồng, 5 ml)
0
(đồng, 5 ml)
Chuyên dùng gà đá Super B12 500
➥ review
32.000
(đồng, 2 ml)
0
(đồng, 2 ml)
Thuốc tẩy giun sán phổ rộng Anpa 100ml
➥ review
19.550
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Thuốc tẩy giun sán phổ rộng Anpa 1L
➥ review
100.300
(đồng, 1 l)
0
(đồng, 1 l)
Thuốc bột Nystatin
➥ review
420.750
(đồng, 1 kg)
0
(đồng, 1 kg)
Dung dịch uống Flosal D
➥ review
16.500
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Dung dịch tiêm Nutrisal
➥ review
13.175
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Dung dịch tiêm UV-Sigen
➥ review
22.100
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Dung dịch uống Neolife @
➥ review
13.175
(đồng, 20 ml)
0
(đồng, 20 ml)
Dung dịch tiêm Vimelinspec
➥ review
15.200
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Dung dịch tiêm Speclin
➥ review
9.600
(đồng, 10 ml)
0
(đồng, 10 ml)
Dung dịch tiêm Ketovet
➥ review
58.080
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Dung dịch tiêm Vime-ABC
➥ review
36.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Dung dịch tiêm Atropin
➥ review
16.000
(đồng, 100 ml)
0
(đồng, 100 ml)
Bấm review để xem chi tiết sản phẩm!
Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

 

Chứng nhận tín nhiệm mạng