Giá hạt giống ngô lai cập nhật ngày 30/11/2023

ý kiến của bạn

Cập nhật tự động lúc 16h30

Bảng giá các loại hạt giống ngô (bắp) lai đơn được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành trồng trọt. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Syngenta Giá bán 🔎
Giống ngô lai đơn NK7328 135.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn NK6253 130.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn NK6275 135.000 đ/kg 0
Giống ngô lai chuyển gen NK7328 Bt/GT 200.000 đ/kg 0
Giống ngô lai chuyển gen NK67 Bt/GT 185.000 đ/kg 0
Giống ngô lai chuyển gen NK66 Bt/GT 175.000 đ/kg 0
Giống ngô lai chuyển gen NK4300 Bt/GT 175.000 đ/kg 0
Bayer Giá bán 🔎
Giống ngô lai đơn DK9919C 120.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn DK9898C 120.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn DK9979C 120.000 đ/kg 0
Giống ngô lai chuyển gen DK6919S 175.000 đ/kg 0
Giống ngô lai chuyển gen DK6818S 175.000 đ/kg 0
Giống ngô lai chuyển gen DK9955S 175.000 đ/kg 0
C.P.Seeds Giá bán 🔎
Giống ngô lai đơn CP 3Q 95.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn CP 333 110.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn CP111 125.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn CP511 140.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn CP311 100.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn CP512 130.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn CP811 130.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn CP519 130.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn CP1912 130.000 đ/kg 0
Giống ngô lai chuyển gen CP501S 200.000 đ/kg 0
Advanta Giá bán 🔎
Giống ngô lai đơn PAC139 100.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn PAC339 100.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn PAC779 120.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn PAC789 120.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn PAC558 120.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn PAC669 120.000 đ/kg 0
Giống ngô lai đơn PAC995 130.000 đ/kg 0
Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

 

Chứng nhận tín nhiệm mạng