Bảng giá các loại hạt giống ngô (bắp) nếp, ngô ngọt được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành trồng trọt. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Syngenta Giá bán 🔎
Giống ngô (bắp) ngọt SUGAR 75 900.000 đ/kg 0
Giống ngô (bắp) nếp WAX 50 380.000 đ/kg 0
Vinaseed Giá bán 🔎
Giống ngô (bắp) ngọt Min 5 800.000 đ/kg 0
Giống ngô (bắp) nếp HN 99 500.000 đ/kg 0
Giống ngô (bắp) nếp HN 88 350.000 đ/kg 0
Giống ngô (bắp) nếp HN 68 180.000 đ/kg 0
Giống ngô (bắp) nếp HN 90 150.000 đ/kg 0
Giống ngô (bắp) nếp HN 92 180.000 đ/kg 0
ADI Giá bán 🔎
Giống ngô (bắp) trái cây Fruit Corn 141 2.000.000 đ/kg 0
Giống ngô (bắp) nếp HANA 685 290.000 đ/kg 0
Giống ngô (bắp) nếp ADI 602 290.000 đ/kg 0
Giống ngô (bắp) nếp ADI 668 300.000 đ/kg 0
Giống ngô (bắp) nếp ADI 668 (hiệu 600) 300.000 đ/kg 0
Giống ngô (bắp) nếp ADI 668 (hiệu 601) 300.000 đ/kg 0
Giống ngô (bắp) nếp ADI 668 (hiệu 602) 300.000 đ/kg 0
Giống ngô (bắp) nếp ADI 668 (hiệu 865) 300.000 đ/kg 0