Giá phân bón tại cửa hàng vật tư nông nghiệp cập nhật ngày 01/12/2023
Các loại phân bón tại cửa hàng vật tư nông nghiệp

Giá phân bón tại cửa hàng vật tư nông nghiệp cập nhật ngày 01/12/2023

ý kiến của bạn

Bản tin cập nhật tự động lúc: 09h30

Bảng giá phân bón tại cửa hàng vật tư nông nghiệp được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Phân bón Giá bán Thay đổi
Phân đạm
Phú Mỹ
11.000
(đồng, 1 kg)
0
Phân đạm
Bình Điền
9.600
(đồng, 1 kg)
0
Phân đạm
Hà Bắc
14.000
(đồng, 1 kg)
0
Phân đạm hạt đục
Indonesia
10.000
(đồng, 1 kg)
0
Phân đạm hạt đục
Malaysia
15.600
(đồng, 1 kg)
0
Phân đạm hạt đục
Brunei
14.600
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón DAP
Hồng Hà
19.000
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón DAP
Đình Vũ
16.200
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón DAP
Đức Giang
17.800
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón DAP
Philippines
18.400
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón DAP
Tường Phong
18.000
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón DAP
Russia
18.800
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón DAP
Trung Quốc
18.200
(đồng, 1 kg)
0
Phân kali
Phú Mỹ
13.000
(đồng, 1 kg)
0
Phân kali
Con Cò Vàng
14.600
(đồng, 1 kg)
0
Phân kali
Canada
15.000
(đồng, 1 kg)
0
Phân kali
Lào
13.200
(đồng, 1 kg)
0
Phân kali
Israel
16.000
(đồng, 1 kg)
0
Phân kali
Uzbekistan
14.200
(đồng, 1 kg)
0
Phân kali
Belarus
13.600
(đồng, 1 kg)
0
Phân kali
Russia
15.200
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón NPK 16-16-8
Bình Điền
16.400
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón NPK 16-16-8
Phú Mỹ
17.000
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón NPK 16-16-8
Trung Quốc
16.600
(đồng, 1 kg)
0
Phân bónNPK 16-16-8 9S
Hàn Quốc
17.000
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón NPK 16-16-8 TE
Việt Nhật
19.400
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón NPK 20-20-15
Ba Con Cò
22.000
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón NPK 20-20-15
Bình Điền
21.000
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón NPK 20-20-15
Sông Gianh
22.000
(đồng, 1 kg)
0
Phân bón NPK 20-20-15 TE
Bình Điền
22.000
(đồng, 1 kg)
0
Phân lân
Long Thành
5.600
(đồng, 1 kg)
0
Phân lân
Văn Điển
5.800
(đồng, 1 kg)
0
Phân lân
Lâm Thao
7.000
(đồng, 1 kg)
0
Bấm review để xem chi tiết sản phẩm của nhà cung cấp!
Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

 

Chứng nhận tín nhiệm mạng