Giá thịt cá tươi thương phẩm cập nhật ngày 06/11/2023

ý kiến của bạn

Cập nhật tự động lúc 10h00

Bảng giá các loại thịt, thủy hải sản được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Thịt lợn (heo) Giá bán 🔎
Nạc vai 113.520 đ/kg 0
Nạc dăm 139.920 đ/kg 0
Nạc đùi 100.000 đ/kg 0
Thịt đùi 92.720 đ/kg 0
Thịt xay 103.922 đ/kg 0
Chân giò 99.122 đ/kg 0
Ba chỉ 155.922 đ/kg 0
Sườn non 151.000 đ/kg 0
Sườn già 109.000 đ/kg 0
Đuôi 125.000 đ/kg 0
Mỡ 58.000 đ/kg 0
Thịt bò Giá bán 🔎
Thịt đùi 200.000 đ/kg 0
Thịt nạm 300.000 đ/kg 0
Thịt ba chỉ 200.000 đ/kg 0
Thịt xay 150.000 đ/kg 0
Thịt bắp 200.000 đ/kg 0
Thịt thăn 250.000 đ/kg 0
Thịt sườn 200.000 đ/kg 0
Thủy hải sản Giá bán 🔎
Tôm sú (20 con/kg) 250.000 đ/kg 0
Tôm sú (30 con/kg) 170.000 đ/kg 0
Tôm sú (40 con/kg) 140.000 đ/kg 0
Tôm thẻ (50 con/kg) 92.000 đ/kg 0
Tôm thẻ (80 con/kg) 82.000 đ/kg 0
Tôm thẻ (100 con/kg) 78.000 đ/kg 0
Tôm đất Cà Mau 160.000 đ/kg 0
Tôm hùm 1.500.000 đ/kg 0
Tôm càng xanh (10 con/kg) 240.000 đ/kg 0
Tôm càng xanh (15 con/kg) 180.000 đ/kg 0
Tôm càng xanh (20 con/kg) 150.000 đ/kg 0
Cua gạch 950.000 đ/kg 0
Cua thịt 350.000 đ/kg 0
Cá tra mỡ vàng 16.000 đ/kg 0
Cá tra trắng 27.500 đ/kg 0
Cá diêu hồng 32.000 đ/kg 0
Cá điêu hồng 44.000 đ/kg 0
Lươn (5 con/kg) 135.000 đ/kg 0
Lươn Nhật 400.000 đ/kg 0
Cá rô phi 35.000 đ/kg 0
Cá rô đầu nhím 28.000 đ/kg 0
Cá rô ao 26.000 đ/kg 0
Cá lóc ao 48.000 đ/kg 0
Cá lóc đồng 98.000 đ/kg 0
Cá kèo (40 con/kg) 150.000 đ/kg 0
Cá bống tượng (loại 1) 450.000 đ/kg 0
Cá sặc rằn 60.000 đ/kg 0
Cá thát lát còm 72.000 đ/kg 0
Cá chẽm (1 con/kg) 170.000 đ/kg 0
Nghêu 25.000 đ/kg 0
Sò huyết (60 con/kg) 200.000 đ/kg 0
Mực ống (20 con/kg) 180.000 đ/kg 0
Cá mú (1 con/kg) 250.000 đ/kg 0
Ếch nuôi 58.000 đ/kg 0
Cá chép 35.000 đ/kg 0
Cá trắm cỏ 52.000 đ/kg 0
Cá trê vàng 51.000 đ/kg 0
Cá trê lai 15.000 đ/kg 0
Cá mè hoa 12.000 đ/kg 0
Cá sát sọc 120.000 đ/kg 0
Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

 

Chứng nhận tín nhiệm mạng