Bảng giá các loại thuốc thú y được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành chăn nuôi. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Lợn (heo) Giá bán 🔎
Bệnh lở mồm long móng trên lợn (heo) 100.000 đ/con 0
Bệnh tiêu chảy trên lợn (heo) 100.000 đ/con 0
Bệnh cầu trùng trên lợn (heo) 100.000 đ/con 0
Bệnh đóng dấu trên lợn (heo) 100.000 đ/con 0
Bệnh tụ huyết trùng trên lợn (heo) 100.000 đ/con 0
Bệnh xoắn khuẩn Lepto trên lợn (heo) 100.000 đ/con 0
Bệnh sưng phù đầu trên lợn (heo) 100.000 đ/con 0
Trâu, bò Giá bán 🔎
Bệnh thán trên trâu, bò 100.000 đ/con 0
Bệnh tụ huyết trùng trên trâu, bò 100.000 đ/con 0
Bệnh ỉa chảy trên trâu, bò 100.000 đ/con 0
Bệnh giun đũa trên trâu, bò 100.000 đ/con 0
Bệnh xoắn khuẩn trên trâu, bò 100.000 đ/con 0
Bệnh chướng hơi trên trâu, bò 100.000 đ/con 0
Bệnh ngộ độc thức ăn trên trâu, bò 100.000 đ/con 0
Bệnh lở mồm long móng trên trâu, bò 100.000 đ/con 0
Bệnh sốt Ephemeral Ferer trên trâu, bò 100.000 đ/con 0
Bệnh viêm vú trên trâu, bò 100.000 đ/con 0
Bệnh lao trên trâu, bò 100.000 đ/con 0
Chó, mèo Giá bán 🔎
Bệnh viêm phế quản trên chó, mèo 100.000 đ/con 0
Bệnh xoắn khuẩn trên chó, mèo 100.000 đ/con 0
Bệnh viêm dạ dày, ruột trên chó, mèo 100.000 đ/con 0
Bệnh viêm gan trên chó, mèo 100.000 đ/con 0
Bệnh viêm phổi trên chó, mèo 100.000 đ/con 0
Bệnh sài sốt trên chó, mèo 100.000 đ/con 0
Bệnh dại trên chó, mèo 100.000 đ/con 0
Bệnh ghẻ trên chó, mèo 100.000 đ/con 0
Gà, cun cút Giá bán 🔎
Bệnh hắt hơi trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh hen trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh cầu trùng trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh tụ huyết trùng (toi) trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh thương hàn trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh sổ mũi trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh tiêu chảy (E.coli) trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Hội chứng trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh đậu trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh marek trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh cúm trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh viêm thanh khí quản trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh viêm túi huyệt gumboro trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh rù newcastle trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh rù giun đũa trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh nấm phổi trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh thiếu vitamin trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh trúng độc muối ăn trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh trúng độc aflatoxin trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh mổ cắn nhau trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh leucosis trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh nhiễm trùng máu (E.coli) trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh đen đầu trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Bệnh thiếu khoáng trên gà, cun cút 100.000 đ/con 0
Vịt, ngan, ngỗng Giá bán 🔎
Bệnh viêm gan virus trên vịt, ngan, ngỗng 100.000 đ/con 0
Bệnh dịch tả trên vịt, ngan, ngỗng 100.000 đ/con 0
Bệnh tụ huyết trùng trên vịt, ngan, ngỗng 100.000 đ/con 0
Bệnh phó thương hàn trên vịt, ngan, ngỗng 100.000 đ/con 0
Bệnh nhiễm khuẩn E.coli trên vịt, ngan, ngỗng 100.000 đ/con 0
Bệnh tụ cầu trùng trên vịt, ngan, ngỗng 100.000 đ/con 0
Bệnh bướu cổ trên vịt, ngan, ngỗng 100.000 đ/con 0
Bệnh ngộ độc aflatoxin trên vịt, ngan, ngỗng 100.000 đ/con 0
Bệnh derzsy trên vịt, ngan, ngỗng 100.000 đ/con 0
Bệnh nấm phổi trên vịt, ngan, ngỗng 100.000 đ/con 0