Bảng giá các loại thuốc trừ sâu hại cây trồng được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Syngenta Giá bán 🔎
Actara 25WG 26.000 đ/1g 0
Chess 50WG 55.000 đ/20g 0
Incipio 200SC 35.000 đ/8ml 0
Karate 2.5EC 65.000 đ/250ml 0
Match 050EC 100.000 đ/100ml 0
Pegasus 500SC 25.000 đ/10ml 0
Pexena 106SC 120.000 đ/20ml 0
Proclaim 1.9EC 20.000 đ/10ml 0
Proclaim 5WG 35.000 đ/15g 0
Selecron 500EC 70.000 đ/100ml 0
Tervigo 020SC 90.000 đ/100ml 0
Trigard 100SL 25.000 đ/10ml 0
Virtako 40WG 40.000 đ/4,5g 0
Voliam Targo 063SC 110.000 đ/100ml 0
Bayer Giá bán 🔎
MOVENTO 150OD 110.000 đ/100ml 0
Confidor 100SL 50.000 đ/20ml 0
Confidor 200SL 100.000 đ/50ml 0
Decis Repel 2.5SC 50.000 đ/100ml 0
ADAMA Giá bán 🔎
CORMORAN 180EC 220.000 đ/240ml 0
GALIL 300SC 80.000 đ/100ml 0
NIMITZ 480EC 400.000 đ/100ml 0
PEXENA 106SC 65.000 đ/20ml 0
PLEMAX 320SC 230.000 đ/100ml 0
YASMINE 19EC 100.000 đ/100ml 0
TRIVOR 310DC 160.000 đ/240ml 0