Giá thủy hải sản tươi sống tại các chợ dân sinh cập nhật ngày 01/12/2023
Thủy hải sản tươi sống tại các chợ dân sinh

Giá thủy hải sản tươi sống tại các chợ dân sinh cập nhật ngày 01/12/2023

ý kiến của bạn

Bản tin cập nhật tự động lúc: 09h00

Bảng giá thủy hải sản tươi sống báo giá tại các chợ dân sinh được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi báo giá tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị báo giá tại đây.

Thủy hải sản Giá bán Thay đổi
Cá tra thịt trắng
➥ báo giá tại Đồng Tháp
26.700
(đồng, 1 kg)
0
Cá điêu hồng
➥ báo giá tại Đồng Tháp
35.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá lóc nuôi
➥ báo giá tại Đồng Tháp
33.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá sặc rằn
➥ báo giá tại Đồng Tháp
50.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá thát lát
➥ báo giá tại Đồng Tháp
83.000
(đồng, 1 kg)
0
Lươn
➥ báo giá tại Đồng Tháp
80.000
(đồng, 1 kg)
0
Ghẹ
➥ báo giá tại Khánh Hòa
360.000
(đồng, 1 kg)
0
Mực nang
➥ báo giá tại Khánh Hòa
240.000
(đồng, 1 kg)
0
Mực nang
➥ báo giá tại Hà Nội
300.000
(đồng, 1 kg)
0
Mực lá
➥ báo giá tại Khánh Hòa
280.000
(đồng, 1 kg)
0
Mực lá
➥ báo giá tại Đà Nẵng
310.000
(đồng, 1 kg)
0
Mực lá
➥ báo giá tại Hà Nội
250.000
(đồng, 1 kg)
0
Mực ống
➥ báo giá tại Khánh Hòa
190.000
(đồng, 1 kg)
0
Mực ống
➥ báo giá tại Đà Nẵng
270.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá thu
➥ báo giá tại Khánh Hòa
135.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá mó
➥ báo giá tại Khánh Hòa
140.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá đổng quẻo
➥ báo giá tại Khánh Hòa
120.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá đổng tía
➥ báo giá tại Khánh Hòa
120.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá ngừ sọc dưa
➥ báo giá tại Khánh Hòa
30.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá ngừ vây vàng
➥ báo giá tại Khánh Hòa
70.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá ngừ mắt to
➥ báo giá tại Khánh Hòa
75.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá ngừ mắt to
➥ báo giá tại Đà Nẵng
65.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá ngừ đại dương
➥ báo giá tại Khánh Hòa
125.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá cờ kiếm
➥ báo giá tại Khánh Hòa
65.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá cờ gòn
➥ báo giá tại Khánh Hòa
75.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá bớp
➥ báo giá tại Khánh Hòa
250.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá bớp
➥ báo giá tại Đà Nẵng
200.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá hồng đỏ
➥ báo giá tại Khánh Hòa
170.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá ngừ vằn
➥ báo giá tại Đà Nẵng
55.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá hố
➥ báo giá tại Đà Nẵng
105.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá lạt
➥ báo giá tại Đà Nẵng
70.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá cam
➥ báo giá tại Đà Nẵng
80.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá bò da
➥ báo giá tại Đà Nẵng
75.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá chim
➥ báo giá tại Đà Nẵng
115.000
(đồng, 1 kg)
0
Cá nục
➥ báo giá tại Đà Nẵng
35.000
(đồng, 1 kg)
0
Bạch tuộc
➥ báo giá tại Đà Nẵng
110.000
(đồng, 1 kg)
0
Bạch tuộc
➥ báo giá tại Hà Nội
210.000
(đồng, 1 kg)
0
Sò méo
➥ báo giá tại Hà Nội
110.000
(đồng, 1 kg)
0
Hàu sữa
➥ báo giá tại Hà Nội
40.000
(đồng, 1 kg)
0
Ốc nhảy
➥ báo giá tại Hà Nội
120.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 100 con/kg
➥ báo giá tại Cà Mau
89.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 100 con/kg
➥ báo giá tại Trà Vinh
91.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 100 con/kg
➥ báo giá tại Sóc Trăng
91.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 100 con/kg
➥ báo giá tại Bạc Liêu
90.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 100 con/kg
➥ báo giá tại Bến Tre
93.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 80 con/kg
➥ báo giá tại Sóc Trăng
94.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 80 con/kg
➥ báo giá tại Bạc Liêu
93.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 80 con/kg
➥ báo giá tại Bến Tre
97.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 80 con/kg
➥ báo giá tại Trà Vinh
95.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 70 con/kg
➥ báo giá tại Cà Mau
104.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 50 con/kg
➥ báo giá tại Cà Mau
106.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 50 con/kg
➥ báo giá tại Trà Vinh
113.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 50 con/kg
➥ báo giá tại Sóc Trăng
113.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 50 con/kg
➥ báo giá tại Bạc Liêu
107.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 50 con/kg
➥ báo giá tại Bến Tre
114.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 40 con/kg
➥ báo giá tại Cà Mau
120.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 40 con/kg
➥ báo giá tại Trà Vinh
120.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 40 con/kg
➥ báo giá tại Sóc Trăng
120.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 40 con/kg
➥ báo giá tại Bạc Liêu
115.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 40 con/kg
➥ báo giá tại Bến Tre
120.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 30 con/kg
➥ báo giá tại Cà Mau
155.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 30 con/kg
➥ báo giá tại Bạc Liêu
170.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 30 con/kg
➥ báo giá tại Trà Vinh
160.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 30 con/kg
➥ báo giá tại Sóc Trăng
160.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 30 con/kg
➥ báo giá tại Bến Tre
160.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 20 con/kg
➥ báo giá tại Cà Mau
230.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 20 con/kg
➥ báo giá tại Trà Vinh
280.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 20 con/kg
➥ báo giá tại Sóc Trăng
270.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 20 con/kg
➥ báo giá tại Bạc Liêu
260.000
(đồng, 1 kg)
0
Tôm thẻ 20 con/kg
➥ báo giá tại Bến Tre
280.000
(đồng, 1 kg)
0
Bấm review để xem chi tiết sản phẩm của nhà cung cấp!
Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

 

Chứng nhận tín nhiệm mạng