Giá phân bón các loại cập nhật ngày 01/07/2023

ý kiến của bạn

Cập nhật tự động lúc 12h00

Bảng giá các loại phân bón được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Số liệu này được dùng làm căn cứ tham khảo cho ngành nông nghiệp. Giá có thể đã thay đổi tại thời điểm bạn truy cập website này. Các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn cập nhật số liệu chính xác hoặc hợp tác phát triển sản phẩm vui lòng liên hệ với ban quản trị tại đây.

Phân đạm Giá bán 🔎
Đạm Phú Mỹ 10.600 đ/kg 0
Đạm Bình Điền 7.800 đ/kg 0
Đạm Hà Bắc 7.600 đ/kg 0
Đạm Indonesia đục 6.700 đ/kg 0
Đạm Malaysia đục 7.760 đ/kg 0
Đạm Brunei đục 9.000 đ/kg 0
Phân lân Giá bán 🔎
Lân Long Thành 5.600 đ/kg 0
Lân Văn Điển 5.800 đ/kg 0
Phân kali Giá bán 🔎
Kali Phú Mỹ 12.800 đ/kg 0
Kali Con Cò 13.800 đ/kg 0
Kali Canada 15.000 đ/kg -200
Phân N-P-K Giá bán 🔎
NKP 16-16-8 Bình Điền 16.400 đ/kg 0
NKP 16-16-8 Phú Mỹ 17.000 đ/kg 0
NKP 16-16-8 9S Hàn Quốc 17.000 đ/kg 0
NKP 16-16-8 TE Việt Nhật 19.400 đ/kg 0
NKP 20-20-15 Con Cò 22.000 đ/kg 0
NKP 20-20-15 Bình Điền 21.000 đ/kg 0
NKP 20-20-15 TE Bình Điền 22.000 đ/kg 0
NKP 20-20-15 Sông Giang 22.000 đ/kg 0
Phân D-A-P Giá bán 🔎
DAP Hồng Hà 22.000 đ/kg 0
DAP Đình Vũ 18.000 đ/kg -600
DAP Đức Giang 19.600 đ/kg -600
DAP Philipines 22.000 đ/kg -4.000
DAP Nga đen 64% 21.000 đ/kg -4.000
DAP Trung Quốc 20.000 đ/kg -3.000
Ý kiến của bạn...
hoặc với thông tin dưới đây:
Đang tải ý kiến... Các phản hồi sẽ được làm mới sau! 00:00.

Chia sẻ ý kiến của bạn!

 

Chứng nhận tín nhiệm mạng